webbanner

GARANTIBETINGELSER


TEFCOLD tilbyder reservedelsgaranti eller udvidet garanti, der dækker både service og reservedele i udvalgte lande. Udvidet garanti er typisk 1-2 år og garantiens løbetid gælder fra datoen for købet fra TEFCOLD. Priser og responstid vil variere fra land til land.

 

1 ANVENDELSE


1.1 Disse garantibetingelser leveres af TEFCOLD A/S, virksom-hedsreg.nr. 10 01 63 71 (herefter benævnt "TEFCOLD") i overensstemmelse med aftalen om levering af varer (herefter benævnt "varer") mellem TEFCOLD og køberen.
1.2 Disse garantibetingelser skal forstås og fortolkes på basis af TEFCOLD A/S’ Vilkår for salg og levering, og TEFCOLD A/S’ Vilkår for salg og levering gælder i forbindelse hermed.

 

INKL. RESERVEDELE I 12 MÅNEDER


2 GARANTI FOR RESERVEDELE
2.1 Den etårige garanti for reservedele, som er inkluderet i købsprisen, gælder kun for reservedele og ikke for:
2.1.1 fabrikationsfejl eller kosmetiske fejl, som ikke er anmeldt på leveringstidspunktet;
2.1.2 ethvert krav, som vedrører tilkald af en tekniker, hvor der ikke blev fundet nogen fejl, eller der kun blev fundet en ubetydelig fejl eller fejl, som kan afhjælpes på stedet ved hjælp af brugervejledning; 
2.1.3 arbejde, som er relateret til kølemiddellækage, med-mindre lækagen blev opdaget, inden systemet blev fyldt med den angivne mængde kølemiddel. Hvis en kølemiddellækage ikke blev opdaget, skal TEFCOLD informeres; 
2.1.4 alle hylder, kurve, håndtag, glasdele, batterier, male-arbejder, plastdele, elpærer, lysstofrør, sikringer og pakninger, hvis der ikke er gjort krav på det ved modtagelsen i henhold til 2.1.2 og 2.2.1;  
2.1.5 enhver permanent montering af en piercing-ventil. Brug af en Schrader-ventil med låg og af en vac-pumpe og vejemaskine til genetablering af den korrekte mængde er kun dækket, hvis der er indhentet forudgående skriftligt samtykke fra TEFCOLD i forbindelse med sådanne reparationer; og
2.1.6 alle forbrugsvarer og sliddele.
2.2 TEFCOLD er ikke erstatningspligtig for varers manglende overholdelse af garantien, der er anført i betingelse 2.1, i følgende tilfælde:
2.2.1 fejlen er opstået, fordi køberen ikke har fulgt TEFCOLD's mundtlige eller skriftlige anvisninger med hensyn til opbevaring, idriftsættelse, installation, brug og vedligeholdelse af varerne. I dette tilfælde er det køberens ansvar at sikre, at det var ved modtagelsen af leveringen eller på anden måde eller (hvis dette ikke er tilfældet) god handelspraksis i forbindelse hermed; 
2.2.2 fejlen er opstået som følge af, at TEFCOLD har fulgt en tegning, et udkast eller en specifikation, som køberen har leveret; 
2.2.3 køberen har ændret eller repareret sådanne varer uden forudgående skriftligt samtykke fra TEFCOLD; 
2.2.4 fejlen skyldes almindeligt slid, forsætlig skade, forsømmelighed eller uhensigtsmæssig opbevaring eller uhensigtsmæssige arbejdsforhold; eller
2.2.5 varerne afviger fra beskrivelsen af dem eller en gældende specifikation som følge af foretagne ændringer, som har til formål at sikre, at de opfylder gældende lovgivningsbestemte eller forskriftsmæssige krav.
2.3 Med mindre andet er angivet i denne garantierklæring er TEFCOLD ikke ansvarlig over for køberen med hensyn til varernes manglende overholdelse af garantien, som er anført i betingelse 2.1 og 2.2.

 

INKL. UDVIDET GARANTI I 1 ELLER 2 ÅR


3 UDVIDET GARANTI
3.1 TEFCOLD garanterer, at varerne ved levering:
3.1.1 hvad angår alle materialer, er i overensstemmelse med beskrivelsen af dem og enhver gældende specifikation; og
3.1.2 ikke har væsentlige fejl i materiale eller udførelse.
3.2 I henhold til betingelse 3.4 og i den valgte periode på 12 eller 24 måneder fra leveringsdatoen ("garantiperiode") skal TEFCOLD:
3.2.1 hvis køberen underretter TEFCOLD skriftligt inden 2 uger, efter at køberen har opdaget, at nogle eller alle varerne er defekte; og
3.2.2 TEFCOLD har fået en rimelig mulighed for at undersøge de pågældende varer, efter eget valg og til enhver tid i henhold til betingelse 2.3, reparere eller erstatte de defekte dele.
3.3 Garantien i betingelse 3.2 gælder kun for reservedele og dækker ikke:
3.3.1 fabrikationsfejl eller kosmetiske fejl, som ikke er anmeldt på leveringstidspunktet;
3.3.2 ethvert krav, som vedrører tilkald af en tekniker, hvor der ikke blev fundet nogen fejl, eller der kun blev fundet en ubetydelig fejl eller fejl, som kan afhjælpes på stedet ved hjælp af brugervejledning; 
3.3.3 arbejde, som er relateret til kølemiddellækage, medmindre lækagen blev opdaget, inden systemet blev fyldt med den angivne mængde kølemiddel. Hvis en kølemiddel-lækage ikke blev opdaget, skal TEFCOLD informeres; 
3.3.4 alle hylder, kurve, håndtag, glasdele, batterier, male-arbejder, plastdele, elpærer, lysstofrør, sikringer og pakninger, hvis der ikke er gjort krav på det ved modtagelsen i henhold til 3.1.2 og 3.2.1; 
3.3.5 enhver permanent montering af en piercing-ventil. Brug af en Schrader-ventil med låg og af en vac-pumpe og vejemaskine til genetablering af den korrekte mængde er kun dækket, hvis der er indhentet forudgående skriftligt samtykke fra TEFCOLD i forbindelse med sådanne reparationer; og
3.3.6 alle forbrugsvarer og sliddele.
3.4 TEFCOLD er ikke erstatningspligtig for varers manglende overholdelse af garantien, der er anført i betingelse 3.1, i følgende tilfælde:
3.4.1 Køberen fortsætter med at bruge varerne efter at have rapporteret fejlene i henhold til betingelse 3.2; 
3.4.2 fejlen er opstået, fordi køberen ikke har fulgt TEFCOLD's mundtlige eller skriftlige anvisninger med hensyn til opbevaring, idriftsættelse, installation, brug og vedligeholdelse af varerne. I dette tilfælde er det køberens ansvar at sikre, at det var ved modtagelsen af leveringen eller på anden måde eller (hvis dette ikke er tilfældet) god handelspraksis i forbindelse hermed; 
3.4.3 fejlen er opstået som følge af, at TEFCOLD har fulgt en tegning, et udkast eller en specifikation, som køberen har leveret; 
3.4.4 køberen har ændret eller repareret sådanne varer uden forudgående skriftligt samtykke fra TEFCOLD; 
3.4.5 fejlen skyldes almindeligt slid, forsætlig skade, forsømmelighed eller uhensigtsmæssig opbevaring eller uhensigtsmæssige arbejdsforhold; eller
3.4.6 varerne afviger fra beskrivelsen af dem eller en gældende specifikation som følge af foretagne ændringer, som har til formål at sikre, at de opfylder gældende lovgivningsbestemte eller forskriftsmæssige krav. 
3.5 Medmindre andet er angivet i denne garantierklæring er TEFCOLD ikke ansvarlig over for køberen med hensyn til varernes manglende overholdelse af garantien, som er anført i betingelse 3.1.
3.6 Disse garantibetingelser gælder for alle reparerede varer eller erstatningsvarer, som TEFCOLD har leveret.