webbanner

Inkl. reservedele i 12 måneder

 

1 ANVENDELSE

1.1 Disse garantibetingelser leveres af TEFCOLD A/S, virksomhedsreg.nr. 10 01 63 71 (herefter benævnt "TEFCOLD") i overensstemmelse med aftalen om levering af varer (herefter benævnt "varer") mellem TEFCOLD og køberen.

1.2 Disse garantibetingelser skal forstås og fortolkes på basis af TEFCOLD A/S’ Vilkår for salg og levering, og TEFCOLD A/S’ Vilkår for salg og levering gælder i forbindelse hermed.

 

2 GARANTI FOR RESERVEDELE

2.1 Den etårige garanti for reservedele, som er inkluderet i købsprisen, gælder kun for reservedele og ikke for:

2.1.1 fabrikationsfejl eller kosmetiske fejl, som ikke er anmeldt på leveringstidspunktet;
2.1.2 ethvert krav, som vedrører tilkald af en tekniker, hvor der ikke blev fundet nogen fejl, eller der kun blev fundet en ubetydelig fejl eller fejl, som kan afhjælpes på stedet ved hjælp af brugervejledning; 
2.1.3 arbejde, som er relateret til kølemiddellækage, medmindre lækagen blev opdaget, inden systemet blev fyldt med den angivne mængde kølemiddel. Hvis en kølemiddellækage ikke blev opdaget, skal TEFCOLD informeres; 
2.1.4 alle hylder, kurve, håndtag, glasdele, batterier, malearbejder, plastdele, elpærer, lysstofrør, sikringer og pakninger, hvis der ikke er gjort krav på det ved modtagelsen i henhold til 2.1.2 og 2.2.1;  
2.1.5 enhver permanent montering af en piercing-ventil. Brug af en Schrader-ventil med låg og af en vac-pumpe og vejemaskine til genetablering af den korrekte mængde er kun dækket, hvis der er indhentet forudgående skriftligt samtykke fra TEFCOLD i forbindelse med sådanne reparationer; og
2.1.6 alle forbrugsvarer og sliddele.

2.2 TEFCOLD er ikke erstatningspligtig for varers manglende overholdelse af garantien, der er anført i betingelse 2.1, i følgende tilfælde:

2.2.1 fejlen er opstået, fordi køberen ikke har fulgt TEFCOLD's mundtlige eller skriftlige anvisninger med hensyn til opbevaring, idriftsættelse, installation, brug og vedligeholdelse af varerne. I dette tilfælde er det køberens ansvar at sikre, at det var ved modtagelsen af leveringen eller på anden måde eller (hvis dette ikke er tilfældet) god handelspraksis i forbindelse hermed; 
2.2.2 fejlen er opstået som følge af, at TEFCOLD har fulgt en tegning, et udkast eller en specifikation, som køberen har leveret; 
2.2.3 køberen har ændret eller repareret sådanne varer uden forudgående skriftligt samtykke fra TEFCOLD; 
2.2.4 fejlen skyldes almindeligt slid, forsætlig skade, forsømmelighed eller uhensigtsmæssig opbevaring eller uhensigtsmæssige arbejdsforhold; eller
2.2.5 varerne afviger fra beskrivelsen af dem eller en gældende specifikation som følge af foretagne ændringer, som har til formål at sikre, at de opfylder gældende lovgivningsbestemte eller forskriftsmæssige krav.

2.3 Med mindre andet er angivet i denne garantierklæring er TEFCOLD ikke ansvarlig over for køberen med hensyn til varernes manglende overholdelse af garantien, som er anført i betingelse 2.1 og 2.2.